NEW COURSE DATE: Managing Maintenance Workshop

Condition Monitoring Standards - Swedish Language
Condition Monitoring Standards - Swedish Language
Condition Monitoring Standards - Swedish Language

Condition Monitoring Standards - Swedish Language

Regular price $780.00 $735.00 Sale

Grunden till ett förebyggande underhållssystem

CMS-kombinationen inkluderar alla fem volymerna (1-4) av våra tillståndsövervakningsstandarder (CMS). Condition Monitoring Standards (CMS) är byggstenarna i ett dokumentationssystem skapat av IDCON för att sätta upp och driva ett system för förebyggande underhåll, väsentlig vård och tillståndsövervakning (PM/ECCM) i alla branscher.

Combo är tillgänglig på engelska och spanska (endast 1 -4 ). Varje CMS har noggrant sammanställts av IDCON tillsammans med mästare, arbetsledare och operatörer från många anläggningar.

Köp Volym 5 på engelska